Thương hiệu của chúng tôi

Những thương hiệu dành cho khách hàng doanh nghiệp

Các thương hiệu Doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) của công ty Kimberly Clark

Sales Career

Kimberly-Clark Professional là bộ phận Doanh nghiệp với doanh nghiệp của chúng tôi tại Kimberly-Clark và các thương hiệu B2B hàng đầu của chúng tôi đang làm nên sự khác biệt thực sự trên thế giới.

Các thương hiệu Kimberly-Clark Professional * nổi tiếng của chúng tôi bao gồm KLEENEX®, SCOTT®, WYPALL *, KIMTECH * và KLEENGUARD * cung cấp nhu yếu phẩm cho các doanh nghiệp, bệnh viện và chính phủ.

Email bộ phận chăm sóc khách hàng KCP tại Việt Nam: [email protected]