Thương hiệu của chúng tôi

Những thương hiệu dành cho người tiêu dùng

Các thương hiệu hàng tiêu dùng của công ty Kimberly-Clark

Chúng tôi rất tự hào về công việc chúng tôi làm tại Kimberly-Clark. Và chúng tôi nên như thế, bởi vì những gì chúng tôi làm là quan trọng. Kimberly-Clark dẫn đầu thế giới về các mặt hàng thiết yếu để mang đến một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Thương hiệu hàng tiêu dùng hàng đầu của chúng tôi như HuggiesKotex giúp hàng tỷ người mỗi ngày vượt qua, cười, tình yêu và tiếp tục với sự đơn giản trong cuộc sống.