Liên hệ

Trụ sở chính tại Việt Nam

Trụ sở chính tại Việt Nam

Công ty TNHH Kimberly –Clark Việt Nam.

Tầng 18, Toà Nhà Etown Central, 
11 Đoàn Văn Bơ, P.12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84) 8 39979 639 
Fax: (84) 8 39979 600