Làm việc tại KCV

Tại sao là Kimberly-Clark?

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề an toàn nơi làm việc ở Kimberly-Clark

Workplace Safety

Với chúng tôi, việc tạo điều kiện để mọi người có thể tự chăm sóc cho mình và những ai họ yêu thương và vô cùng quan trọng. Chúng như là bản chất của công ty vậy.

Kimberly-Clark là tiên phong trong vấn đề sức khỏe và an toàn nơi làm việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng ở tuyến đầu cùng những phương pháp tiếp cận tiến bộ nhất nhằm hỗ trợ cho sự hạnh phúc toàn diện cho nhân viên của mình.

Các nhân viên chính là trái tim của công ty. Kimberly-Clark tự hào về các giải pháp an toàn và sức khỏe của mình đã giúp giữ được trái tim ấy, các nhân viên, nhà thầu và cả khách thăm quan an toàn mỗi ngày.

Không có thương tích là một thành tích đáng tự hào

Như một phần trong sự cam kết của mình, chúng tôi có những người đại diện cho lĩnh vực An toàn và Sức khỏe riêng để giúp công ty đạt được một môi trường làm việc không thương tích thật sự.

Ai đang trông chờ vào bạn?

Thông điệp “Ai đang trông chờ vào bạn?” là cách mà chúng tôi nhắc nhở nhân viên của mình rằng mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo mọi nhân viên, nhà thầu và khách thăm quan của Kimberly-Clark đều có thể an toàn trở về nhà vào cuối ngày.