Làm việc tại KCV

Tại sao là Kimberly-Clark?

Khám phá những lợi ích có được với sự nghiệp tại Kimberly-Clark

Tại Kimberly-Clark, chúng tôi chăm lo tận tình cho những con người tuyệt vời của mình bằng cách tạo nên một môi trường làm việc vui vẻ, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau, cũng như luôn công nhận và tưởng thưởng xứng đáng cho những thành tựu đạt được. Nếu bạn chọn cho mình một sự nghiệp tại Kimberly-Clark, hãy sẵn sàng để được trải nghiệm:

 • Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
 • Giải thưởng công nhận cho các lĩnh vực quan trọng – an toàn, bán hàng, đổi mới và văn hóa.
 • Hoạt động teambuilding và thể thao hàng năm.
 • Đồng phục cung cấp khi làm việc tại nhà máy.
 • Môi trường làm việc hợp tác.
 • Các sáng kiến và chương trình về vấn đề an toàn.
 • Mục tiêu năm rõ ràng và nhận xét về hoạt động định kỳ mỗi nửa năm.
 • Những thương hiệu mạnh mẽ toàn cầu.mang đến những công việc hấp dẫn và thử thách.
 • Cơ hội như nhau cho mọi nhân viên.

Kimberly-Clark quan tâm đến bạn và gia đình bạn

 • Sắp xếp công việc linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân mỗi người. Bạn có thể đề xuất xin làm ở nhà, làm bán thời gian, chia sẻ công việc hay làm việc theo giờ không cố định.
 • Lương nghỉ thai sản để bạn vẫn có thu nhập khi nghỉ chăm lo việc cho gia đình, nằm ngoài và mạnh mẽ hơn cả các quy định của chính phủ.

Kimberly-Clark quan tâm đến sức khỏe của bạn

 • Tiêm vắc xin cúm hàng năm.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Bảo hiểm sức khỏe.