Về công ty

Những chi nhánh toàn cầu

ourcompany-7-1

Bất cứ nơi đâu có con người, ở đó có Kimberly-Clark. Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt trên 175 quốc gia và 36 công ty trong số đó sở hữu văn phòng và nhà máy; trụ sở của công ty đặt tại Dallas, Texas.

Cùng ghé thăm một số website khu vực của tập đoàn Kimberly dưới đây: