Làm việc tại KCV

Tại sao là Kimberly-Clark?

Khám phá điều gì khiến công việc tại Kimberly-Clark hấp dẫn đến vậy

Mọi người ở đây có một sự đam mê chiến thắng và một khao khát để tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi đang tạo nên những sự khác biệt lớn lao tại Kimberly-Clark bằng những thương hiệu toàn cầu dẫn đầu thị trường như HuggiesKotex, cũng như dòng sản phẩm đột phá Kimberly-Clark Professional.

Tại Kimberly-Clark chúng tôi đang tạo nên một văn hóa mà mọi người được trưởng thành và được trao cho những cơ hội để phát triển, khuyến khích họ lựa chọn tận dụng chúng. Chúng tôi đặt kỳ vọng cao và tin tưởng người của mình có thể mang đến được những kết quả phi thường.