Làm việc tại KCV

Tại sao là Kimberly-Clark?

Chúng tôi cho rằng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là mấu chốt cho một sự nghiệp thành công

Work Life Balance

Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ trưởng thành, gặt hái nhiều thành công hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn khi họ có thể đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Ở Kimberly-Clark chúng tôi khuyến khích nhân viên của mình theo đuổi một lối sống đề cao sức khỏe dồi dào, năng lượng tích cực, căn bằng và năng động.

Bất cứ khi nào phù hợp, chúng tôi khuyến khích nhân viên tại Kimberly-Clark chọn lựa những sự sắp xếp công việc linh hoạt để tạo điều kiện đạt được sự cân bằng mong muốn đó.