Về công ty

25 năm phát triển của Kimberly-Clark Việt Nam

Kimberly Clark Việt Nam kỷ niệm thành lập 25 năm

Trong 25 năm qua, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày cho người tiêu dùng Việt. Chúng tôi đã đóng góp tích cực cho xã hội Việt Nam, và các cộng đồng mà chúng tôi đã hoạt động.

Chúng tôi mong chờ vào 25 năm tiếp theo.