Làm việc tại KCV

Tại sao là Kimberly-Clark?

Phát triển sự nghiệp tại Kimberly-Clark

Sales Career

Kimberly-Clark giải phóng sức mạnh trong mỗi con người bằng cách trao cho họ những cơ hội nghề nghiệp để phát triển và trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời.

Ở Kimberly-Clark, chúng tôi khuyến khích nhân viên của mình tự mở rộng giới hạn của bản thân để tìm thấy giấc mơ của mình và rồi thách thức họ biến giấc mơ đó thành sự thật. Chương trình phát triển sự nghiệp của chúng tôi cung cấp các kinh nghiệm, bài học và cơ hội phát triển để nhân viên của mình có thể liên tục tự cải thiện mình..

Ở Kimberly-Clark chúng tôi hỗ trợ hết mình để giúp các nhân viên tìm ra nguyện vọng công việc của họ cũng như giúp họ nỗ lực để đạt được chúng. Mọi nhân viên của Kimberly-Clark đều có một kế hoạch nghề nghiệp cụ thể để có thể tự chịu trách nhiệm cho công việc của mình và tìm cách phát triển sự nghiệp từ đó với sự hỗ trợ và giúp đỡ từ phía công ty.