Làm việc tại KCV

Tại sao là Kimberly-Clark?

Văn hóa tại Kimberly-Clark mang đến những kết quả phi thường

20141211-20141211-_J1_8819 

Để trở nên một công ty như Kimberly-Clark hằng mong muốn thì đòi hỏi chúng tôi phải biết cách nhận ra được và coi trọng các quan điểm đa dạng khác nhau. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những con người có thể nhiệt tình chia sẻ những ý tưởng và ý kiến của họ. Chúng tôi muốn có được sự đa dạng về nền tảng, tư duy, kinh nghiệm và phong cách vì những điều đó là điểm mấu chốt để thúc đẩy sự sáng tạo và tăng trưởng.

Tại Kimberly-Clark, chúng tôi đặt ra kỳ vọng cao và tin tưởng nhân viên của mình sẽ mang lại được những kết quả phi thường. Bất cứ khi nào họ làm được chúng tôi đều dành thời gian để công nhận và khen thưởng thật xứng đáng. 

Giá trị của Kimberly-Clark mang đến sự thành công

Các giá trị nền tảng của Kimberly-Clark bao gồm Sự chân thực, Tính trách nhiệm, Tinh thần sáng tạo và Sự quan tâm

  1. Chân thực – Di sản của Kimberly-Clark là từ sự thành thật, chính trực và dũng cảm làm những gì đúng đắn.
  2. Trách nhiệm – Mọi người ở Kimberly-Clark đều chịu trách nhiệm cho công việc chung và tương lai của nó.
  3. Sáng tạo – Kimberly-Clark không ngừng tìm kiếm những phương cách mới để tăng thêm giá trị cho người tiêu dùng.
  4. Quan tâm – Văn hóa tập thể tại Kimberly-Clark khuyến khích một tinh thần tôn trọng và quan tâm cao đối với người khác cũng như đối với cộng đồng nơi sinh sống và làm việc.